Studiu de caz – elev

Raport pentru: E.L, băiat de 11 ani, în clasa a V-a

E.L este un copil bun și cu rezultate foarte bune la învățatură, fără a manifesta totuși dorința preponderentă de a fi cel mai apreciat.
Părinții se întreabă ce îi lipsește lui E.L ca să se identifice cu statutul de lider în clasă/grup/comunitate.
Oare nu este si el ambițios?iStock_000000510573XSmall

Learning Styles Inventory

DEZVOLTAT DE TOM OAKLAND, JOSEPH GLUTTING, CONNIE HORTON

Acest raport ajută la înțelegerea mai bună a caracteristicilor preferențiale, atitudinale și comportamentale ale elevului evaluat, referitor la câteva dimensiuni-cheie legate de temperament și de stilurile de învățare.

Raportul conține 20 de pagini, mai jos este selectat un fragment relevant pentru concluziile consilierului de carieră.

Relații sociale

Elevii care sunt caracterizați de aceste trăsături temperamentale tind sa aibă puțini prieteni apropiați, aleși de obicei pe baza unor interese comune. Sunt mai interesați să facă lucruri decât să vorbească sau să își împărtășească sentimentele. Astfel, ei tind să își petreacă timpul muncind singuri sau în compania a cel mult unul sau doi prieteni. În compania acestora, pot căuta aventura, însă aplecarea lor spre aventură, deși prezentă, nu este pregnantă. Nu sunt, în mod special, constrânși de convențiile sociale. Ei tind să se eschiveze din situațiile care presupun reguli stricte sau obligații, motiv pentru care evită organizațiile, grupurile sau relațiile care le par prea structurate sau cu cerințe prea accentuate.

Relații familiale

Elevii care se încadrează în aceste stiluri sunt de obicei foarte atașați de familiile lor, deși poate că nu o spun. Nevoia lor de a fi singuri pentru a se reîncărca de energie după ce participă la activități sociale nu ar trebui să fie interpretată ca o respingere a relaţiilor cu membrii familiei. Acești elevi apreciază libertatea, pe care o caută pentru a-și dezvolta interesele și hobby-urile și le place ca ceilalți membri ai familiei să le încurajeze pasiunile și să le susțină obiectivele, fără însă a se amesteca prea mult în ele. Ei tind să îi accepte cu ușurința pe alții și nu vor încerca să preseze pe nimeni să se conformeze regulilor. Înclinația lor pentru activitați riscante ar putea fi temperată dacă familia ar putea deveni o sursă de distracție și amuzament. Totuși, ei sunt doritori de experimentare și au impulsul de a încerca imediat aproape orice li se ivește în cale. Abilitatea lor de a fi receptivi la cerințele momentului îi scoate deseori din probleme. Ei pot fi mai receptivi la regulile familiale dacă parinții lor negociază cu ei regulile, în loc de a le decide unilateral.

Rezolvarea temelor pentru școală

Elevii care sunt caracterizați de aceste trăsături temperamentale învață cel mai bine atunci când:
– învață prin activități care le cer participarea activă, sau care implică experimente și jocuri;
– studiază materii școlare practice;
– le sunt date posibilități de a-și urmări propriile interese;
– studiază subiecte care implică logica;
– le sunt predate lecții după o metodă bine structurată;
– lucrează singuri.
Acești elevi nu vor fi foarte receptivi la:
– materii teoretice sau abstracte;
– reguli inflexibile;
– sarcini sau subiecte despre care nu consideră că au o aplicabilitate practică;
– activitați în grupuri mari.

Mediul clasei

Elevilor care se încadrează în aceste stiluri le place să aibă un loc unde pot lucra singuri. Le place să le fie permis să lucreze la un proiect atâta vreme cât acesta îi interesează; de exemplu, ei pot exersa o partitură muzicală ore întregi. Le place sa aibă o clasă atractivă și colorată, cu multe lucruri care să le stimuleze simțurile. Sunt interesați de lucrurile pe care le pot face manual și le place să lucreze cu materiale brute și cu unelte; apreciază uneltele și instrumentele de bună calitate și au grijă de ele din proprie inițiativă. De asemenea, sunt cititori de ziare, nuvele scurte și cărți care pot fi citite rapid și cu ușurință. Sunt, de asemenea, fani ai materialelor audiovizuale. Un calculator cu CD-ROM îi va stimula. Software-ul grafic și cel pentru animație și generarea muzicii pot fi foarte interesante pentru ei.

Recunoaștere și feedback

Acești elevi tind să lucreze din greu la orice lucru pe care ei îl consideră folositor și interesant. Notele bune sunt un bonus, nu un factor motivant pentru munca lor. Vor să fie apreciați pentru felul în care fac lucrurile. Le place să își îmbunătățească stilul personal și deprinderile pe care le consideră speciale. Dacă ei participă la un concurs de înot, de exemplu, pot munci foarte mult pentru a-și perfecționa un anumit stil de a înota. Pot să fie atrași de activități riscante și le place să fie laudați pentru curajul pe care îl dovedesc atunci când practică aceste activități. Pot fi deseori de un ajutor semnificativ în rezolvarea problemelor neașteptate, în crize sau în urgențe și se vor simți împliniți dacă profesorul și clasa le vor cere ajutorul în aceste situații.

Teste și examene

Acești elevi tind să aibă o memorie excelentă a lucrurilor și o pot folosi la testele care au ca bază un material care trebuie memorat. Ei preferă, în general, testele care cer completarea spațiilor libere, potrivirea propoziţiilor, testele de tipul adevărat-fals sau alte teste similare. Se descurcă și la testele de performanță. Sunt mai puțin înclinați către întrebările-eseu, exceptând cazul în care acestea solicită redarea unor date memorate. Testările frecvente, pe un număr restrâns de subiecte, cum ar fi testările de la sfârșitul fiecărei ore, dau acestor elevi posibilitatea de a-și demonstra cel mai bine cunoștințele.

Posibile ocupații

În principiu, orice persoană, indiferent de temperamentul ei, indiferent de preferințele pentru un stil sau altul, poate avea succes în orice ocupație. Totuși, unele ocupații tind să atragă un anumit tip de oameni, persoane cu o anume combinație de preferințe. Elevii cu această combinație de preferințe vor avea succes deseori în următoarele meserii: medicină de urgență, arte sau meșteșuguri, sport, dramaturgie sau muncă de cercetare, în special dacă implică statistici, fapte, enumerări.

Capcane

Elevii care sunt caracterizați de aceste trăsături temperamentale e posibil:
– să se plictisească de rutină și să se transforme ocazional în clovnii clasei;
– să se implice doar în activități legate de subiectele care îi interesează;
– să se axeze atât de puternic pe detalii și aspecte practice, încât să ajungă să excludă obiectivele finale ale sarcinii pe care o realizează și consecințele viitoare ale anumitor comportamente;
– să treacă de la un proiect la altul fără a termina nici unul;
– să aibă probleme în a-și arăta aprecierea față de cei din jur și de a da un feedback pozitiv atunci când acesta este meritat sau așteptat.

Recomandări

Pe baza preferințelor evidențiate în raport, consilierul propune un cadru adecvat de dezvoltare cât și de manifestare a sentimentelor elevului.
E.L este un copil cu profil moderat introvert care trebuie susținut printr-un comportament încurajator și securizant atât în mediul familial cât și în cel educațional. Se recomandă ca schimbările de context să se facă etapizat, în acord cu copilul și fără a apela la constrângeri.