Consultanță

Noi ajutăm liderii să calibreze resursele umane în strânsă legătură cu strategia de dezvoltare a companiei, astfel încât  businessul să devină mai profitabil.

Redesenăm modelul organizațional pornind de la personalitatea, abilitățile și competențele persoanelor-cheie din companie, care astfel își cunosc, se potrivesc mai bine și-și asumă cu mai multă responsabilitate rolurile. În acest fel, ei își pot proiecta parcursul carierei în cadrul companiei, fie că e vorba de ariile lor de expertiză, posibilitățile de ascensiune în ierarhie sau rotația posturilor.

Realizăm aceste lucruri prin servicii de consultanță, precum

– Assessment,

– dezvoltare organizațională,

– dezvoltarea leadershipului,

– dezvoltarea echipei sau

– coaching executiv.

Într-un final, aliniem procesele interne la profilul și industria companiei.

Țintim:

– o mai bună folosire a resurselor disponibile,

– creșterea eficienței echipelor,

– dezvoltarea liderilor și, ca rezultat,

– creșterea profitabilității.